Fotos: Stadt Freiburg, Leitwarte badenovaNETZE GmbH / badenova AG & Co. KG, Flugplatz Freiburg-Breisgau GmbH